زبان  EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
معرفی کارشناسان
 

نام و نام خانوادگی: ثریا زیبایی

سمت: کارشناس آموزش حوزه درمان

پست سازمانی: رئیس خدمات پرستار پرستاری 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس: 31312081-081

------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی: اکرم دهقان

سمت: کارشناس دفتر پرستاری

پست سازمانی: سوپروایزر

مدرک تحصیلی: کارشناس  پرستاری 

شماره تماس : 31312080-081

------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی: نازنین رجبی کهریزی

سمت: کارشناس دفتر پرستاری

پست سازمانی: کارشناس آموزش به بیمار و ایمنی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس : 31312083-081

-------------------------------------------------------  


 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/26
تعداد بازدید:
450
Powered by DorsaPortal