زبان  EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
اداره نظارت و ارزشیابی

اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی


نام و نام خانوادگی: نفیسه فتوت                                                                       

سمت: رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

پست سازمانی: کارشناس مسئول درمان بیماریها

مدرک تحصیلی: دکترا- پزشک عمومی

شماره تماس : 31312033-081

 
-------------------------------------------------------

کارشناس امور مطبهای متخصصین

نام و نام خانوادگی: زهرا ایرانپور

سمت:کارشناس نظارت بر درمان

پست سازمانی:کارشناس مددکاری

مدرک تحصیلی:لیسانس روانشناسی عمومی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس : 31312001-081 

 
-------------------------------------------------------

کارشناس امور درمانگاهها و مراکز جراحی محدود

نام و نام خانوادگی: فائزه توکلی

سمت: کارشناس نظارت واعتباربخشی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

 شماره تماس:31312036-081

-------------------------------------------------------

کارشناس امو ر توانبخشی

نام و نام خانوادگی: مریم سرایی

سمت:کارشناس نظارت بر درمان مراکز توانبخشی

پست سازمانی:کارشناس مسئول توانبخشی بیمارستان بعثت

مدرک تحصیلی:کارشناس فیزیوتراپی

شماره تماس: 31312032-081

-------------------------------------------------------

کارشناسان امور دفاتر کار مامایی و مراکز مشاوره مامایی

مراجعه به اداره امور مامایی

 
-------------------------------------------------------

کارشناس بهداشت محیط و ارزیابی فضاهای فیزیکی موسسات درمانی:

نام و نام خانوادگی:محمد حیدری

سمت:کارشناس بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس مسئول مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:لیسانس مهندسی بهداشت محیط

 شماره تماس:31312006 -081
 
-------------------------------------------------------

کارشناس مراکز رادیولوژی

نام و نام خانوادگی:محمد احمدی آذین

سمت:کارشناس رادیولوژی

پست سازمانی:کارشناس مسئول رادیولوژی

مدرک تحصیلی:کارشناسی رادیولوژی

شماره تماس :31312035 -081 

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
571
Powered by DorsaPortal