زبان  EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
واحدکودکان و نوزادان

نام و نام خانوادگی : الهه سوری

سمت : مسئول واحد کودکان و نوزادان

مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل مقطعMPH مدیریت اصلاحات نظام سلامت 1398

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل رشته کارشناس پرستاری1373

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی1386

فارغ التحصیل مقطعMPH مدیریت اصلاحات نظام سلامت 1398

سوابق اجرایی:

سرپرستار و سوپروایزر بیمارستان آیت اله علیمرادیان از سال1373-1386

مدیرهنرستان بهیاری دخترانه غرب کشور از سال1386-1387

مشاور امور بانوان و مسئول تحول اداری شبکه بهداشت و درمان نهاوند ازسال1385-1387

کارشناس اجرای سیستم های مدیریت کیفیت دانشگاه از سال1387-1389

کارشناس نظام مراقبت کودکان 1-59ماهه معاونت درمان دانشگاه از سال1389تاکنون

کارشناس مسئول نظام مراقبت مرگ پری ناتال دانشگاه از سال1389تاکنون

کارشناس بخشهای کودکان، نوزادان،NICU ،PICUبیمارستانهای استان

کارشناس سلامت سالمندان معاونت درمان از سال 1398تاکنون

کارشناس برنامه ترویج تغذیه باشیرمادر حوزه درمان دانشگاه از سال1389تاکنون

کارشناس برنامه تحول نظام سلامت از سال1393-1395

مسئول روابط عمومی معاونت درمان از سال1391-1393

ارزیاب ارشد اعتباربخشی بیمارستانها از سال1392-1394

کارشناس برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت درمان از سال1389تاکنون

کارشناس مسئول آمار و سطح بندی خدمات درمانی دانشگاه از سال1396تاکنون

کارشناس و رابط اجرایی برنامه مدیریت دانش معاونت درمان از سال1399تاکنون

کارشناس مسئول دوره های کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده پرستاری مامایی همدان از سال1388-1389

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
345
Powered by DorsaPortal