زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

نام ونام خانوادگی: عباس فتاحی

 

سمت: کارشناس توزیع نیرو های متخصص

 

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر درمان

 

مدرک تحصیلی: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- فوق لیسانس اطلاع رسانی پزشکی

 

شماره تلفن: ۳۱۳۱۲۰۲۰-۰۸۱

 

شرح وظایف امور متخصصین:

  1. نیازسنجی، تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه بر اساس ضوابط وزارت متبوع
  2. توزیع نیروی انسانی متخصص پزشکی مورد نیاز(دستیاران سال آخر و ضریب کا) در واحد های ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع
  3. صدور ابلاغ، اعلام شروع بکار، غیبت و صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای انجام خدمات در واحد های ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی
  4. برآورد و نظارت بر توزیع مناسب منابع حمایتی ماندگاری پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش دانشگاه
  5. نظارت بر توزیع متناسب منابع حمایتی ماندگاری پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش دانشگاه
  6. تهیه گزارش های دوره ای در زمینه نیروهای تخصصی موجود و مورد نیاز تحت پوشش دانشگاه
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 361
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 114610
تعداد کاربران بر خط 1