دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨
مقام معظم رهبری:ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد ،آن خانواده جز رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد.
  • بازدید از پروژه در حال احداث بیمارستان تویسرکان
    معاون و مدیردرمان دانشگاه به همراه مدیر شبکه و رئیس و مدیر بیمارستان تویسرکان از پروژه بیمارستان در حال احداث بادید کردند.

  • بازدید شبانه معاون و مدیران درمان دانشگاه از بیمارستان ولیعصر (عج)تویسرکان
    دکتر ابراهیم جلیلی ، دکتر علی گودرزی و دکتر محمد کریمی با حضور در بیمارستان ولیعصر(عج)تویسرکان از نزدیک در جریان ارائه خدمات به بیماران این بیمارستان قرار گرفتند.

  • بازدید مدیر درمان و کارشناسان ستادی از برنامه سنجش فشار خون در بیمارستان قلب فرشچیان
    دکتر حسن بهرامی به همراه کارشناسان ستادی از انجام سنجش فشار خون در بیمارستان قلب فرشچیان بازدید کردند.

                 

 

  معرفی معاون درمان  
           
     
        
 

    
   

 

 

نظر شما در خصوص دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
نظری ندارم