جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٣
سال 93: سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي

نظرسنجی
نظر شما در خصوص دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
بد

 • كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان برگزار گرديد
  كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان ويژه كارشناسان پرستاري شاغل دربخشهاي كودكان،نوزادان وNICU درتاريخ 28و29مهرماه93درسالن آمفي تئاتر بيمارستان فرشچيان از سوي اين معاونت برگزار گرديد.

 • جلسه اعتبار بخشي
  درجلسه 26 مهر ماه تغييرات مهم در ارزيابي استانداردهاي اعتباربخشي ملي در بازنگري اول و همچنين نحوه تدوين برنامه جامع بهبود كيفيت آموزش داده شد.

 • راه اندازي بخش NICUاز اولويتهاي مهم مسئولين بيمارستان مهر ملايردرسال93ميباشد
  درجلسه اي 26مهرماه93كه درسالن جلسات بيمارستان مهر ملاير با حضور مدير محترم درمان دانشگاه، فوق تخصص محترم نوزادان جناب آقاي دكتر سبزه اي،كارشناس نوزادان معاونت درمان ومسئولين شبكه بهداشت ودرمان ملاير ،مسئولين بيمارستان مهر،هم چنين همكاران متخصص اطفال اين بيمارستان تشكيل گرديد درخصوص مشكلات راه اندازي بخش مراقبت ويژه نوزادان اين مركز بحث وبررسي بعمل آمد.

 • ارزش هاي نسبي خدمات و مراقبت سلامت
  ارزشهاي نسبي خدمات و مراقبت سلامت در جمهوري اسلامي ايران در سال 93 اعلام گرديد.

 • برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم باجديت درمراكز مي بايست پيگيري گردد
  درجلسه تحول سلامت حوزه درمان كه دردفتر مديريت محنرم درمان دانشگاه وباحضور اعضاء دبيرخانه تحول سلامت تشكيل گرديد بر استمرار اجراي بسته هاي خدمتي تحول نظام سلامت دربيمارستانها تاكيد گرديد.

كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان برگزار گرديد
كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان ويژه كارشناسان پرستاري شاغل دربخشهاي كودكان،نوزادان وNICU درتاريخ 28و29مهرماه93درسالن آمفي تئاتر بيمارستان فرشچيان از سوي اين معاونت برگزار گرديد.
 ١٠:٥١ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازي بخش NICUاز اولويتهاي مهم مسئولين بيمارستان مهر ملايردرسال93ميباشد
درجلسه اي 26مهرماه93كه درسالن جلسات بيمارستان مهر ملاير با حضور مدير محترم درمان دانشگاه، فوق تخصص محترم نوزادان جناب آقاي دكتر سبزه اي،كارشناس نوزادان معاونت درمان ومسئولين شبكه بهداشت ودرمان ملاير ،مسئولين بيمارستان مهر،هم چنين همكاران متخصص اطفال اين بيمارستان تشكيل گرديد درخصوص مشكلات راه اندازي بخش مراقبت ويژه نوزادان اين مركز بحث وبررسي بعمل آمد.
 ٠٩:٢٨ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبريك
عيد سعيد غدير خم مبارك باد.
 ١٠:٢٣ - 1393/07/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارزش هاي نسبي خدمات و مراقبت سلامت
ارزشهاي نسبي خدمات و مراقبت سلامت در جمهوري اسلامي ايران در سال 93 اعلام گرديد.
 ١٣:٢١ - 1393/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه كارشناسان كودكان و نوزادان
،نشست كارشناسان برنامه هاي كودكان و نوزادان بيمارستانهاي استان درسالن كنفرانس بيمارستان مهر ملاير درتاريخ8مهرماه93 برگزار گرديد.
 ١٠:٢١ - 1393/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

ثبت برنامه مقيمي
به اطلاع مي رساند جهت ثبت برنامه مقيمي تا چهاردهم هرماه اطلاعات پزشكان مربوط به همان ماه ثبت شود از پانزدهم ماه سايت به مدت يك هفته بسته مي شود و از بيست و دوم ماه اطلاعات مربوط به ماه بعد قابل ثبت مي باشد.
 ١٢:٤٩ - 1393/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجراي تفاهم نامه اجرايي برنامه تحول نظام سلامت با بيمه سلامت ايرانيان از ابتداي آبانماه93 دربيمارستانهاي دانشگاهي
درجلسه اي كه دردفتر معاونت محترم درمان دانشگاه باحضور مدير محترم درمان،مديران بيمارستانهاي شهرهمدان،مديرومعاون محترم سازمان بيمه سلامت ايرانيان استان وكارشناسان حوزه درمان تشكيل گرديد.
 ١٢:٤٧ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم باجديت درمراكز مي بايست پيگيري گردد
درجلسه تحول سلامت حوزه درمان كه دردفتر مديريت محنرم درمان دانشگاه وباحضور اعضاء دبيرخانه تحول سلامت تشكيل گرديد بر استمرار اجراي بسته هاي خدمتي تحول نظام سلامت دربيمارستانها تاكيد گرديد.
 ١١:٢٤ - 1393/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت اطلاعات در سامانه عملكرد پزشكان
با توجه به نامه 12972 وزارت متبوع لطفا رابطين طرح تحول در بيمارستانها نسبت به ثبت اطلاعات مطابق نامه پيوست در سايت آواب اقدام نمايند.
 ١٠:٢٠ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت اطلاعات
تكميل اطلاعات هتلينگ اورژانس بيمارستان در سايت HSE.ir .
 ١٠:١٧ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان برگزار گرديد
كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان ويژه كارشناسان پرستاري شاغل دربخشهاي كودكان،نوزادان وNICU درتاريخ 28و29مهرماه93درسالن آمفي تئاتر بيمارستان فرشچيان از سوي اين معاونت برگزار گرديد.
 ١٠:٥١ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري دوره بهداشت محيط
دوره بازآموزي با عنوان ايزولاسيون جهت پرسنل محترم بهداشت محيط و حرفه اي در تاريخ 5/8/93 ساعت 10-12 در بيمارستان فرشچيان برگزار مي گردد.
 ١٤:٤٧ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي فيزيوتراپي
دوره آموزشي جهت پرسنل فيزيوتراپي و كار درماني تحت عنوان ارزيابي و درمان كمر درد مورخ 23/7/93 ساعت 11 در سالن آزمايشگاه رفرانس برگزار ميگردد.
 ١٠:٠٦ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي مددكاري
دو دوره آموزشي جهت كاركنان مددكاري در تاريخ 7/8/93 ساعت 10 در سالن كنفرانس آزمايشگاه رفرانس برگزار ميگرددد
 ١٠:٠٢ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه سوپروايزرين آموزشي دوره هاي آموزشي
نوع دوره هاي آموزشي پرسنل به شرح متن كامل خبر ثبت گردد.
 ١٣:٠٤ - 1393/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

فايل هاي excel سنجه هاي اعتبار بخشي
فايل هاي excel تهيه شده بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي در منوي اعتبار بخشي بيمارستانها قابل دسترسي مي باشد.
 ١٠:٤٤ - 1393/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه اعتبار بخشي
درجلسه 26 مهر ماه تغييرات مهم در ارزيابي استانداردهاي اعتباربخشي ملي در بازنگري اول و همچنين نحوه تدوين برنامه جامع بهبود كيفيت آموزش داده شد.
 ٠٩:٤٨ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرم جديد ارزيابي تغذيه
كليه بخش های بالینی که استاندارد ارزیابی اولیه ای (تغذیه ای) در انها امده است لازم است از فرم جديد ارزيابي تغذيه استفاده نمایند.
 ١٤:٢٦ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ استانداردهاي توريسم درماني
استاندارد توریسم درمانی توسط معاونت درمان وزارت متبوع به بیمارستانها ابلاغ گرديد و ثبت نام از مراکز داوطلب جذب بیمار خارجی آغاز شد.
 ٠٩:٤٤ - 1393/07/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
سنجه هاي اعتبار بخشي
بازنگري سنجه هاي اعتبار بخشي از وزارت متبوع ابلاغ گرديد.
 ١٢:٥٠ - 1393/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

                     آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه دوم
                                                         تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                   تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.