پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٣
سال 93: سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي

نظرسنجی
نظر شما در خصوص دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان چگونه است؟

عالی
خوب
متوسط
بد

 • تسليت
  فرارسيد ايام محرم تسليت باد.

 • كارگاه احياء نوزاد ويژه هسته هاي آموزشي بيمارستانها برگزار گرديد
  كارگاه احياء نوزاد ويژه هسته هاي آموزشي برنامه هاي نوزادان بيمارستانها درسالن كنفرانس بيمارستان بعثت برگزار گرديد.

 • جلسه ستاد دانشگاهي تحول سلامت برگزار گرديد
  جلسه ستاد دانشگاهي تحول نظام سلامت با حضور رياست محترم دانشگاه ومعاونين محترم وساير اعضاء درتاريخ5آبانماه93برگزار گرديد

 • جلسه معاونت محترم درمان دانشگاه و روساي سازمان نظام پزشكي استان همدان
  جلسه بين بخشي معاونت محترم درمان و روساي سازمان نظام پزشكي استان در دفتراين معاونت برگزار گرديد.دراين ديدار مسئولين سازمان نظام پزشكي استان ضمن تبريك به معاونت محترم درمان جهت انتصاب ايشان ، برهمكاري صميمانه وپيگيرانه اين دو مجموعه دانشگاه درحوزه هاي كاري مرتبط تاكيد نمودند.

 • كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان برگزار گرديد
  كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان ويژه كارشناسان پرستاري شاغل دربخشهاي كودكان،نوزادان وNICU درتاريخ 28و29مهرماه93درسالن آمفي تئاتر بيمارستان فرشچيان از سوي اين معاونت برگزار گرديد.

تسليت
فرارسيد ايام محرم تسليت باد.
 ١٤:٠٤ - 1393/08/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
كارگاه احياء نوزاد ويژه هسته هاي آموزشي بيمارستانها برگزار گرديد
كارگاه احياء نوزاد ويژه هسته هاي آموزشي برنامه هاي نوزادان بيمارستانها درسالن كنفرانس بيمارستان بعثت برگزار گرديد.
 ١٣:٠٨ - 1393/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه ستاد دانشگاهي تحول سلامت برگزار گرديد
جلسه ستاد دانشگاهي تحول نظام سلامت با حضور رياست محترم دانشگاه ومعاونين محترم وساير اعضاء درتاريخ5آبانماه93برگزار گرديد
 ١٢:٥١ - 1393/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه معاونت محترم درمان دانشگاه و روساي سازمان نظام پزشكي استان همدان
جلسه بين بخشي معاونت محترم درمان و روساي سازمان نظام پزشكي استان در دفتراين معاونت برگزار گرديد.دراين ديدار مسئولين سازمان نظام پزشكي استان ضمن تبريك به معاونت محترم درمان جهت انتصاب ايشان ، برهمكاري صميمانه وپيگيرانه اين دو مجموعه دانشگاه درحوزه هاي كاري مرتبط تاكيد نمودند.
 ١٠:٤٠ - 1393/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه آزمايشگاههاي كليه بيمارستانهاي دولتي استان
فايل مربوطه به آمار كمي ماهانه خدمات انجام شده در مركز خود را تكميل نموده و تا تاريخ 7/8/93 به اداره امور آزمايشگاههاي استان ارسال نماييد.
 ١٠:٣٣ - 1393/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

ثبت برنامه مقيمي
به اطلاع مي رساند جهت ثبت برنامه مقيمي تا چهاردهم هرماه اطلاعات پزشكان مربوط به همان ماه ثبت شود از پانزدهم ماه سايت به مدت يك هفته بسته مي شود و از بيست و دوم ماه اطلاعات مربوط به ماه بعد قابل ثبت مي باشد.
 ١٢:٤٩ - 1393/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجراي تفاهم نامه اجرايي برنامه تحول نظام سلامت با بيمه سلامت ايرانيان از ابتداي آبانماه93 دربيمارستانهاي دانشگاهي
درجلسه اي كه دردفتر معاونت محترم درمان دانشگاه باحضور مدير محترم درمان،مديران بيمارستانهاي شهرهمدان،مديرومعاون محترم سازمان بيمه سلامت ايرانيان استان وكارشناسان حوزه درمان تشكيل گرديد.
 ١٢:٤٧ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم باجديت درمراكز مي بايست پيگيري گردد
درجلسه تحول سلامت حوزه درمان كه دردفتر مديريت محنرم درمان دانشگاه وباحضور اعضاء دبيرخانه تحول سلامت تشكيل گرديد بر استمرار اجراي بسته هاي خدمتي تحول نظام سلامت دربيمارستانها تاكيد گرديد.
 ١١:٢٤ - 1393/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت اطلاعات در سامانه عملكرد پزشكان
با توجه به نامه 12972 وزارت متبوع لطفا رابطين طرح تحول در بيمارستانها نسبت به ثبت اطلاعات مطابق نامه پيوست در سايت آواب اقدام نمايند.
 ١٠:٢٠ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت اطلاعات
تكميل اطلاعات هتلينگ اورژانس بيمارستان در سايت HSE.ir .
 ١٠:١٧ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

آزمون تغذيه با شير مادر
آزمون تغذيه با شير مادر در تاريخ 8/8/93 مجددا از طريق سايت معاونت درمان برگزار مي گردد.
 ١٠:٤٣ - 1393/08/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي پزشكي هسته اي
آزمون دوره پزشكي هسته اي جهت پرسنل محترم راديولوژي در تاريخ هاي 20 و 21 آبان ماه بصورت مكاتبه اي و از طريق سايت معاونت برگزار مي گردد.
 ٠٩:٢٩ - 1393/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان برگزار گرديد
كارگاه مراقبتهاي پرستاري نوزادان ويژه كارشناسان پرستاري شاغل دربخشهاي كودكان،نوزادان وNICU درتاريخ 28و29مهرماه93درسالن آمفي تئاتر بيمارستان فرشچيان از سوي اين معاونت برگزار گرديد.
 ١٠:٥١ - 1393/07/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري دوره بهداشت محيط
دوره بازآموزي با عنوان ايزولاسيون جهت پرسنل محترم بهداشت محيط و حرفه اي در تاريخ 5/8/93 ساعت 10-12 در بيمارستان فرشچيان برگزار مي گردد.
 ١٤:٤٧ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزشي فيزيوتراپي
دوره آموزشي جهت پرسنل فيزيوتراپي و كار درماني تحت عنوان ارزيابي و درمان كمر درد مورخ 23/7/93 ساعت 11 در سالن آزمايشگاه رفرانس برگزار ميگردد.
 ١٠:٠٦ - 1393/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

فايل هاي excel سنجه هاي اعتبار بخشي
فايل هاي excel تهيه شده بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي در منوي اعتبار بخشي بيمارستانها قابل دسترسي مي باشد.
 ١٠:٤٤ - 1393/07/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه اعتبار بخشي
درجلسه 26 مهر ماه تغييرات مهم در ارزيابي استانداردهاي اعتباربخشي ملي در بازنگري اول و همچنين نحوه تدوين برنامه جامع بهبود كيفيت آموزش داده شد.
 ٠٩:٤٨ - 1393/07/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
فرم جديد ارزيابي تغذيه
كليه بخش های بالینی که استاندارد ارزیابی اولیه ای (تغذیه ای) در انها امده است لازم است از فرم جديد ارزيابي تغذيه استفاده نمایند.
 ١٤:٢٦ - 1393/07/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ استانداردهاي توريسم درماني
استاندارد توریسم درمانی توسط معاونت درمان وزارت متبوع به بیمارستانها ابلاغ گرديد و ثبت نام از مراکز داوطلب جذب بیمار خارجی آغاز شد.
 ٠٩:٤٤ - 1393/07/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
سنجه هاي اعتبار بخشي
بازنگري سنجه هاي اعتبار بخشي از وزارت متبوع ابلاغ گرديد.
 ١٢:٥٠ - 1393/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>

                     آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه دوم
                                                         تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                   تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.