ارزيابي رضايت مشتريان از دريافت خدمات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان

نام واحد ارائه دهنده خدمت : *
خدمت دريافتي : *
1- آیا در این واحد خدمات مورد نیاز ارباب رجوع با دقت و سرعت لازم انجام می شود ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
2- آیا از نحوه برخورد کارکنان این واحد رضایت دارید ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
3-آیا کارکنان این واحد از دانش ، مهارت و تخصص کافی در زمینه کاری خود برخوردارند؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
4-آیا کارکنان این واحد ضوابط و مقررات کاری را رعایت می کنند ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم

5-آیا کارکنان این واحد در زمینه خدمات مرتبط با کار خود بخوبی اطلاع رسانی می کنند و

توضیح قوانین مرتبط و توجیه نحوه رفع ابهامات صورت می گیرد؟

زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
6-آیا کارکنان این واحد در جهت رفع مشکلات و موانع کاری و بهبود امور مشاکت دارند؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
7- آیا خدمات مورد نیاز مراجعین در این مدیریت به صورت کامل و مناسب ارائه می شود ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
8-آیا دسترسی به کارمند مسئول خدمت به سهولت امکانپذیر است؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
9-آیا دسترسی به مسئول این واحد به سهولت امکانپذیر است ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
10-آیا بطور کلی از نوع خدمت رسانی در این معاونت رضایت دارید؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
11-آيا به طور كلي از گردش كا و ارتباط كاري در معاونت رضايت داريد؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
12-آیا امکانات رفاهی نظیر آب سرد کن، سرویس بهداشتی ، نیمکت و ... فراهم شده است؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
13-آیا امکانات دسترسی شما از طریق سایتهای تعیین شده وجود دارد ؟ زياد تا حدودي كم خيلي كم نظري ندارم
14 - لطفا نظر و پيشنهاد خود ثبت نماييد:

               آدرس: همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی -طبقه اول و دوم
                                   تلفن:32526015-32527032-081    نمابر :32523011- darman@umsha.ac.ir     081
                                                       تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.                             

بازگشت به صفحه اصلی