صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > دیابت. 

.

   دانلود : ورزش و دیابت           حجم فایل 188 KB
   دانلود : مراقبت از كليه ها در مبتلايان به ديابت           حجم فایل 19186 KB
   دانلود : رتينوپاتي ديابتي           حجم فایل 249 KB
   دانلود : دیابت و یائسگی           حجم فایل 19186 KB
   دانلود : درگيري دستگاه گوارش در ديابت           حجم فایل 299 KB
   دانلود : دیابت و کودکان           حجم فایل 502 KB
   دانلود : كلسترول بالا و ديابت           حجم فایل 310 KB
   دانلود : مسافرت و ديابت           حجم فایل 502 KB
   دانلود : آموزش ديابت براي سالمندان           حجم فایل 631 KB
   دانلود : ديابت و بهداشت دهان و دندان           حجم فایل 569 KB
   دانلود : درگيري اعصاب محيطي در ديابت           حجم فایل 475 KB
   دانلود : خودآموز تزريق انسولين           حجم فایل 569 KB
   دانلود : اصول آموزشي تغذيه در ديابت           حجم فایل 1383 KB
   دانلود : درگيري اندام تحتاني           حجم فایل 1332 KB
   دانلود : بیماریهای قلبی عروقی و دیابت           حجم فایل 492 KB
   دانلود : آموزش دیابت نوع یک           حجم فایل 775 KB
   دانلود : آموزش دیابت نوع دو           حجم فایل 288 KB