به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد........... شعار سال 1395: غلبه بر ديابت
جمعه ٠٧ آبان ١٣٩٥

براي دريافت چك ليست هاي كنترل عفونت بيمارستاني كليك كنيد

   دانلود : چك ليست كنترل عفونت بخش آي سي يو           حجم فایل 150 KB
   دانلود : چك ليست كنترل عفونت دروسايل وتجهيزات           حجم فایل 463 KB
   دانلود : چك ليست كنترل عفونت درCSR           حجم فایل 81 KB
   دانلود : چك ليست كنترل عفونت دربخش زايمان           حجم فایل 117 KB
   دانلود : چك ليست كنترل عفونت در بخش سوختگي           حجم فایل 59 KB
   دانلود : چك ليست كنترل عفونت درNICU           حجم فایل 1064 KB

 

 

 

               همدان - چهار راه شریعتی - ابتدای بلوار آیت الله کاشانی - ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی - طبقه چهارم - دفتر پرستاری
تلفن:2529246-0811 نمابر:2530631-0811
darman@umsha.ac.ir