به سايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد........... شعار سال 1395: غلبه بر ديابت
شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦

براي دريافت چك ليست هاي كنترل عفونت بيمارستاني كليك كنيد

   دانلود : control.rar           حجم فایل 266 KB

 

بازگشت به صفحه اصلی